Lm/Ts Koulutus

 

Vahva ja osaava verkosto takaa onnistumisen

Koulutus on luottamustehtävissä toimivien oikeus

 

Rakennusliiton jäsen, joka toimii yrityksen tai työmaan luottamustehtävässä, saa

tehtäväkohtaisen koulutuksen ajalta täyden palkan. Tämä on määritelty työehtosopimuksen

koulutussopimuksessa.

Kurssista ei aiheudu osallistujalle kuluja. Rakennusliitto maksaa kurssin aikana

opetuksen, ruokailun ja tarvittaessa majoituksen. Koulutuksen järjestäjä laskuttaa

myöhemmin työnantajalta ruokarahan.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit

• luottamusmieskurssit

• työsuojelukurssit

• yhteysmiehille tarkoitettu koulutus

Kursseilta, jotka eivät ole työnantajatuenpiirissä (lähinnä järjestökurssit), Rakennusliitto

maksaa valitsemiensa koulutettavien opetuksen, ruokailut ja matkakulut.

Mikäli koulutus osuu työpäivälle, voit hakea korvausta ansionmenetyksestä